I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

sekretariat@1lo.rzeszow.pl
www.1lo.rzeszow.pl
ul. 3 Maja 15
35-030 Rzeszów
177482820
I Liceum Ogólnokształcące to jedna z najstarszych szkół średnich w Polsce. Ufundowana została w 1658 r., a erygowana w dziesięć lat później przez papieża Klemensa IX. Szkoła w latach 1658-1784 funkcjonowała pod nazwą Collegium Ressoviense i prowadzona była przez zakon OO. Pijarów. Po upaństwowieniu edukowała młodzież jako Cesarsko-Królewskie Wyższe Gimnazjum (1785 - 1918), następnie I Gimnazjum i Liceum. Wśród grona nauczycieli było wielu wybitnych pedagogów. Byli oni autorami połowy podręczników napisanych dla Komisji Edukacji Narodowej (1773) - pierwszego ministerstwa oświaty w Europie. Wychowywana w głębokiej wierze i umiłowaniu ojczyzny młodzież dawała wyraz uczuciom patriotycznym, wsławiając się w walkach toczonych przez wieki w obronie kraju. Działalność kulturalna nie ograniczała się do murów szkoły i zaowocowała szeregiem inicjatyw na rzecz miasta i środowiska. Utworzono klub sportowy "Resovia" (1905), dano początek działalności Rzeszowskiego Towarzystwa Muzycznego "Lutnia" i teatru amatorskiego "Reduta" oraz Muzeum (1935), obecnie Muzeum Okręgowe. Po II wojnie światowej szkoła przyczyniła się do rozwoju wyższych uczelni w Rzeszowie przekazując im swój liczący 24000 woluminów księgozbiór i udostępniając bursę im. ks. F. Dymnickiego filii UMCS. W ciągu trzech wieków mury szkoły opuściło wielu wybitnych wychowanków m.in. Onufry Kopczyński - autor pierwszej gramatyki polskiej, Ignacy Łukasiewicz - prekursor przemysłu naftowego, biskup J. S. Pelczar, generał Wł. Sikorski, marszałek książę Hieronim Lubomirski, poeta Julian Przyboś. W szkole uczyło wielu wybitnych pedagogów, w tym ks. Stanisław Konarski - najwybitniejszy reformator polskiej oświaty w XVIII w., Józef Herman Osiński - nestor fizyków polskich, Wilhelm Friedberg - późniejszy profesor uniwersytecki, Tadeusz Łopuszański - minister oświaty II RP i wielu innych. W gronie uczniów i nauczycieli mamy m.in.: dwóch świętych, dwóch błogosławionych, pięciu rektorów Uniwersytetu Jagiellońskiego, obecnego (od 2020 r.) rektora AGH, wielu parlamentarzystów, ministrów, działaczy samorządowych, artystów, ludzi kultury i sztuki.
UE

Działanie realizowane w ramach projektu „Adaptacja koncepcji Urban Lab w Rzeszowie”.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020.

Opracowany na potrzeby hackatonu dla edukacji miejskiej "EDU HACK" 2021.