Top 5 Matura 2021 - język polski

Średni procentowy wynik z egzaminu (po sesji poprawkowej)

Top 5 Matura 2021 - matematyka

Średni procentowy wynik z egzaminu (po sesji poprawkowej)

Top 5 Matura 2021 - język angielski

Średni procentowy wynik z egzaminu (po sesji poprawkowej)

Top 5 Matura 2021 - zdawalność

Poziom zdawalności egzaminu w placówce (po sesji poprawkowej)

Top 5 Egzamin ósmoklasisty 2021 - język polski

Średni procentowy wynik z egzaminu

Top 5 Egzamin ósmoklasisty 2021 - matematyka

Średni procentowy wynik z egzaminu

Top 5 Egzamin ósmoklasisty 2021 - język angielski

Średni procentowy wynik z egzaminu

UE

Działanie realizowane w ramach projektu „Adaptacja koncepcji Urban Lab w Rzeszowie”.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020.

Opracowany na potrzeby hackatonu dla edukacji miejskiej "EDU HACK" 2021.