SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28

sekretariat@sp28.resman.pl
www.sp28.resman.pl
ul. Ignacego Solarza 12
35-118 Rzeszów
177482070
Szkoła Podstawowa Nr 28 im. płk. Łukasza Cieplińskiego znajduje się na Osiedlu Krakowska – Południe. Naczelny cel wychowania opieramy na słowach Patrona Szkoły: „Co szlachetne i wielkie – przyjmij, co płytkie i nikczemne – odrzucaj”. Lekcje prowadzone są przez kompetentnych, wykwalifikowanych, życzliwych i otwartych na problemy uczniów nauczycieli. Uczniom szkoły proponujemy: naukę pływania na Pływalni "Karpik", naukę j. angielskiego, j. niemieckiego lub j. hiszpańskiego, udział w zajęciach Zespołu Tańca Ludowego „Rzeszowianka”, zajęciach pozalekcyjnych i kółkach zainteresowań. Szkoła posiada doskonałą bazę lokalową, bardzo dobrze wyposażone pracownie przedmiotowe i komputerowe, sale gimnastyczne, nowoczesny kompleks sportowy, plac zabaw, bibliotekę z czytelnią, stołówkę, sklepik szkolny. Nasi uczniowie są laureatami konkursów przedmiotowych i artystycznych o zasięgu ogólnopolskim, wojewódzkim i miejskim. Szkoła jest organizatorem Wojewódzkiego Festiwalu Pieśni Patriotycznych.
UE

Działanie realizowane w ramach projektu „Adaptacja koncepcji Urban Lab w Rzeszowie”.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020.

Opracowany na potrzeby hackatonu dla edukacji miejskiej "EDU HACK" 2021.