SZKOŁA PODSTAWOWA NR 29
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 29

sekretariat@sp29.resman.pl
sp29.resman.pl
ul. Partyzantów 10a
35-234 Rzeszów
177482770
UE

Działanie realizowane w ramach projektu „Adaptacja koncepcji Urban Lab w Rzeszowie”.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020.

Opracowany na potrzeby hackatonu dla edukacji miejskiej "EDU HACK" 2021.