SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34

sekretariat@sp34.resman.pl
www.sp34.resman.pl
ul. Matysowska 101
35-330 Rzeszów
177483876
Szkoła Podstawowa Nr 34 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Rzeszowie mieści się przy ulicy Matysowskiej 101 na przyłączonym do Rzeszowa osiedlu Matysówka. Szkoła działa od 1893r., bowiem z tego okresu pochodzą najstarsze zapiski w tzw. Księdze Wizytacyjnej. Nadanie szkole imienia odbyło się 15.11.2010r. i od tego czasu należymy do Stowarzyszenia Szkół im. Króla Kazimierza Wielkiego w Kowalu. Przy szkole znajduje się wielofunkcyjne boisko sportowe. Nasi nauczyciele posiadają wysokie kwalifikacje zawodowe, odpowiednie kompetencje i bogate doświadczenie. Wykazują nowatorskie podejście w pracy z dziećmi, realizując ciekawe i rozwijające programy innowacyjne dzięki czemu uczniowie osiągają wysokie wyniki w egzaminach zewnętrznych i uzyskują wysokie lokaty w różnorodnych konkursach i zawodach sportowych na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim. Bierzemy udział w programach społecznych „Szkoła bez przemocy” i " Zachowaj Trzeźwy Umysł", profilaktycznych i prozdrowotnych- „Akademia Przyszłości”,"Trzymaj formę", programy o bezpieczeństwie „Bezpieczna i przyjazna szkoła”, „Klub Bezpiecznego Puchatka”, „Przeciwdziałanie przyczynom przestępczości”, czy inne dla młodszych i starszych uczniów. Bardzo prężnie działa szkolny Wolontariat. Organizujemy wiele imprez i uroczystości, konkursów, wycieczek i zawodów sportowych. Współpracujemy z PTTK w Rzeszowie. Nasze sukcesy: - dwukrotne wyróżnienie szkoły prestiżowym Znakiem Jakości Interkl@sa , który potwierdza, że szkoła przygotowuje uczniów do funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym; - dwukrotne zdobycie międzynarodowego wyróżnienia „Zielona Flaga” przyznawanego w programie Eco-Schools, którego celem jest podnoszenie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży; - posiadanie ogólnopolskich certyfikatów przyznawanych przez CEO „ Szkoła z klasą”, „ Nauczyciel z klasą”, „ WF z klasą” oraz certyfikatu przyznanego przez MEN „ Szkoła w ruchu”.
UE

Działanie realizowane w ramach projektu „Adaptacja koncepcji Urban Lab w Rzeszowie”.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020.

Opracowany na potrzeby hackatonu dla edukacji miejskiej "EDU HACK" 2021.