ZESPÓŁ SZKÓŁ AGROPRZEDSIĘBIORCZOŚCI
ZESPÓŁ SZKÓŁ AGROPRZEDSIĘBIORCZOŚCI

sekretariat@zsagro.resman.pl
www.zeszagrop-rzeszow.edu.pl
ul. Miłocińska 75
35-232 Rzeszów
177481551
UE

Działanie realizowane w ramach projektu „Adaptacja koncepcji Urban Lab w Rzeszowie”.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020.

Opracowany na potrzeby hackatonu dla edukacji miejskiej "EDU HACK" 2021.