ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH
ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH

sekretariat@zsen.resman.pl
www.zsen.resman.pl
ul. Wincentego Pola 1
35-021 Rzeszów
177483070
Zespół Szkół Energetycznych im. gen. Władysława Sikorskiego w Rzeszowie to szkoła z ponad 60 letnią tradycją, która kształci wykwalifikowanych specjalistów w branżach: elektrycznej, elektronicznej, energetycznej, informatycznej i fotograficznej. W ofercie edukacyjnej szkoły są zawody z listy zawodów poszukiwanych na lokalnym i ogólnokrajowym rynku pracy. Wykwalifikowana kadra nauczycielska umożliwia zdobycie atrakcyjnego zawodu i rzetelnej wiedzy niezbędnej do podjęcia studiów na uczelniach wyższych, pracy zawodowej. Szkoła oferuje naukę w doskonale wyposażonych pracowniach specjalistycznych. Współpraca firmami i instytucjami umożliwia uczniom poznanie najnowszych technologii, udział w specjalistycznych szkoleniach, uzyskanie dodatkowych uprawnień, zdobycie umiejętności i doświadczenia podczas praktyk zawodowych. Uczniowie zdobywają liczne nagrody i wyróżnienia w wielu konkursach, olimpiadach. Poprzez wyjazdy zagraniczne w ramach projektów unijnych uczniowie rozwijają swoje kompetencje.
UE

Działanie realizowane w ramach projektu „Adaptacja koncepcji Urban Lab w Rzeszowie”.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020.

Opracowany na potrzeby hackatonu dla edukacji miejskiej "EDU HACK" 2021.