ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH
ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH

sekretariat@zsp.resman.pl
www.zsp.resman.pl
ul. Stanisława Staszica 16A
35-051 Rzeszów
177482970
Zespół Szkół Plastycznych im. P. Michałowskiego w Rzeszowie powstał w 1945 roku, jako Miejska Szkoła Rzemiosł i Przemysłu Artystycznego w Sędziszowie. Od 1977 roku znajduje się w Rzeszowie przy ul. Staszica. Nauka w szkole przebiega w blokach edukacyjnych: ogólnokształcącym oraz artystycznym w tym w specjalizacjach (kowalstwie artystycznym i metaloplastyce, snycerstwie, ceramice artystycznej, projektowaniu graficznym i aranżacji wnętrz) Absolwenci kończą szkołę egzaminami dyplomowym oraz maturalnym. Uczniowie szkoły rokrocznie z sukcesami uczestniczą w różnych konkursach i olimpiadach, zarówno o profilu ogólnokształcącym jak i artystycznym. Uzyskują bardzo dobre wyniki w przeglądach artystycznych i egzaminach zewnętrznych. Pierwsze artystyczne osiągnięcia mogą prezentować w działającej przy szkole Galerii Miejskiej ZSP. Organizujemy także wycieczki programowe, plenery artystyczne, koła zainteresowań, bale karnawałowe. Szkoła posiada internat.
UE

Działanie realizowane w ramach projektu „Adaptacja koncepcji Urban Lab w Rzeszowie”.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020.

Opracowany na potrzeby hackatonu dla edukacji miejskiej "EDU HACK" 2021.