ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH
ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH

sekretariat@zssam.resman.pl
https://samochodowka.rzeszow.pl
ul. Warszawska 26a
35-205 Rzeszów
177482300
UE

Działanie realizowane w ramach projektu „Adaptacja koncepcji Urban Lab w Rzeszowie”.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020.

Opracowany na potrzeby hackatonu dla edukacji miejskiej "EDU HACK" 2021.