BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 3
BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 3

Branżowa 1st

sekretariat@ekonomik.resman.pl
http://www.ekonomik.rzeszow.pl/
ul. Klementyny Hoffmanowej 13
35-016 Rzeszów
177483000
Obiekty sportowe:
5
Liczba stypendiów:
25
Kadra nauczycielska w placówce

Dyplomowani:
49
Mianowani:
2
Kontraktowi:
5
UE

Działanie realizowane w ramach projektu „Adaptacja koncepcji Urban Lab w Rzeszowie”.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020.

Opracowany na potrzeby hackatonu dla edukacji miejskiej "EDU HACK" 2021.