BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 6
BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 6

Branżowa 1st

sekretariat@zsgrzeszow.pl
www.zsgrzeszow.pl
ul. Spytka Ligęzy 12
35-055 Rzeszów
177483500
Uczniowie:
67
Oddziały klasowe:
4
Obiekty sportowe:
5
Liczba stypendiów:
11
Kadra nauczycielska w placówce

Dyplomowani:
92
Mianowani:
6
Kontraktowi:
4
Stażyści:
4
Zespół Szkół Gospodarczych im. Mikołaja Spytka-Ligęzy - szkoła o ponad stuletniej tradycji oferująca wiele możliwości. Dziś ZSG to 1000 uczniów, 32 oddziały technikum i branżowej szkoły I stopnia, 9 zawodów: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik usług kelnerskich, technik hotelarstwa, technik organizacji turystyki, technik przemysłu mody, technik stylista, kucharz, cukiernik, kelner. Szkoła ma doskonałą lokalizację w centrum miasta. Zajęcia odbywają się w nowoczesnych, doskonale wyposażonych pracowniach przedmiotowych. Kładziemy nacisk na szkolenie praktyczne. Nasi uczniowie odnoszą sukcesy w konkursach zawodowych, rozwijają swoje zainteresowania na dodatkowych zajęciach kulinarnych, językowych, artystycznych, teatralnych, sportowych. Uczniowie uczestniczą w bezpłatnych kursach zawodowych, realizują staże zawodowe w ramach projektów POWER i Erasmus + w Hiszpanii, Portugalii, Niemczech, Włoszech. Dysponujemy 164 miejscami w internacie znajdującym się tuż obok szkoły. Zespół Szkół Gospodarczych im. Mikołaja Spytka-Ligęzy - szkoła o ponad stuletniej tradycji oferująca wiele możliwości. Dziś ZSG to 1000 uczniów, 32 oddziały technikum i branżowej szkoły I stopnia, 9 zawodów: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik usług kelnerskich, technik hotelarstwa, technik organizacji turystyki, technik przemysłu mody, technik stylista, kucharz, cukiernik, kelner. Szkoła ma doskonałą lokalizację w centrum miasta. Zajęcia odbywają się w nowoczesnych, doskonale wyposażonych pracowniach przedmiotowych. Kładziemy nacisk na szkolenie praktyczne. Nasi uczniowie odnoszą sukcesy w konkursach zawodowych, rozwijają swoje zainteresowania na dodatkowych zajęciach kulinarnych, językowych, artystycznych, teatralnych, sportowych. Uczniowie uczestniczą w bezpłatnych kursach zawodowych, realizują staże zawodowe w ramach projektów POWER i Erasmus + w Hiszpanii, Portugalii, Niemczech, Włoszech. Dysponujemy 164 miejscami w internacie znajdującym się tuż obok szkoły.
Kierunki kształcenia
Kelner
Cukiernik
Kucharz
UE

Działanie realizowane w ramach projektu „Adaptacja koncepcji Urban Lab w Rzeszowie”.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020.

Opracowany na potrzeby hackatonu dla edukacji miejskiej "EDU HACK" 2021.