OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA II STOPNIA
OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA II STOPNIA

Muzyczna 2st

sekretariat@zsm1.resman.pl
http://szkolamuzyczna.rzeszow.pl/
ul. Fryderyka Szopena 32
35-055 Rzeszów
177482200
Uczniowie:
99
Oddziały klasowe:
6
Liczba stypendiów:
18
Kadra nauczycielska w placówce

Dyplomowani:
69
Mianowani:
22
Kontraktowi:
7
Stażyści:
1
Zespół Szkół Muzycznych nr 1 w Rzeszowie To szkoła artystyczna o długoletniej historii, założona w 1956 roku, jako średnia szkoła muzyczna, od 1965 zlokalizowana przy ul. Chopina 32. Od 1975 jako Zespół Szkół Muzycznych nr 1 obejmujący Liceum Muzyczne oraz Państwową Szkołą Muzyczną II st.(PSM II) W wyniku rozwoju i zmian strukturalnych obecnie w skład ZSM nr 1 wchodzi: Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I oraz II stopnia i PSM II st. To elitarna szkoła artystyczna, umuzykalniająca i kształcąca zawodowo. Atutem szkoły jest uzdolniona muzycznie młodzież i wykwalifikowana kadra nauczycielska dbająca o wszechstronny rozwój każdego ucznia (w tym muzycy orkiestry Filharmonii). Szkoła odnosi liczne sukcesy artystyczne i dydaktyczne. Uczniowie są laureatami i uczestnikami prestiżowych konkursów i projektów muzycznych (w tym międzynarodowych), otrzymują stypendia naukowe i artystyczne. Wśród absolwentów znajdują się uznani artyści, wykładowcy Akademiccy, dyrygenci, kompozytorzy, członkowie orkiestr. Udział w artystycznym życiu miasta (koncerty dla miasta m.in. w Filharmonii) Otwartość na potrzeby społeczności lokalnej - inicjatywy dla osób niepełnosprawnych. Organizacja kursów i konkursów o randze ogólnopolskiej i międzynarodowej. Reprezentowanie miasta, regionu i kraju poprzez współpracę międzynarodową ze szkołami partnerskimi m.in. w Niemczech i na Węgrzech.
Zdawalność egzaminów
Egzamin Liczba zdających Zdało / Nie zdało Zdawalność
19 19 / 0 100 %
Wyniki egzaminów
Egzamin Liczba zdających Średni procentowy wynik z egzaminu
18 82 %
19 62 %
19 66 %
Kierunki kształcenia
Muzyk 
Akordeon, Puzon, Saksofon, Skrzypce, Trąbka, Wiolonczela, Organy, Perkusja, Obój, Klarnet, Altówka, Flet, Fortepian, Gitara, Fagot,
UE

Działanie realizowane w ramach projektu „Adaptacja koncepcji Urban Lab w Rzeszowie”.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020.

Opracowany na potrzeby hackatonu dla edukacji miejskiej "EDU HACK" 2021.