BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 9
BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 9

Branżowa 1st

sekretariat@zs3.resman.pl
www.zs3.rzeszow.pl
ul. Warszawska 20
35-205 Rzeszów
177483100
Uczniowie:
45
Oddziały klasowe:
4
Obiekty sportowe:
2
Liczba stypendiów:
51
Kadra nauczycielska w placówce

Dyplomowani:
56
Mianowani:
10
Kontraktowi:
17
Stażyści:
13
Bez tytułu:
1
Przedszkole funkcjonuje od 01.09.1978 r. Siedzibą jest budynek wolnostojący na osiedlu Baranówka III otoczony pięknym ogrodem z nowoczesnym sprzętem rekreacyjnym i dużą ilością zieleni. Priorytetem pracowników jest dobro dziecka i jego wszechstronny rozwój. Wiele uwagi poświęcamy racjonalnemu żywieniu dzieci. Przedszkole jest placówką promującą zdrowie. Posiadamy certyfikat Wojewódzkiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Przedszkole jest członkiem Stowarzyszenia ,,EKO-DAR" oraz „Przedszkola przyszłości”. Promując osiągnięcia i talenty wychowanków jesteśmy organizatorami międzyprzedszkolnych konkursów i przeglądów twórczości dziecięcej. Posiadamy Certyfikat ,,Chronimy dzieci" oraz ,,Przedszkole w Ruchu" przyznany przez Ministra Edukacji Narodowej. Jesteśmy otwarci na współpracę z rodzicami. Przedszkole uczestniczyło w projekcie Ministra Edukacji Narodowej ,,Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem Społecznym Nowej Szkoły". W ramach współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w przedszkolu funkcjonuje Punkt Konsultacyjny wspierający rodziców. Informację o podejmowanych działaniach i sukcesach zamieszczamy w gazetce „Przedszkolne a, b, c” oraz na stronie www.
Kierunki kształcenia
Cukiernik
Kucharz
UE

Działanie realizowane w ramach projektu „Adaptacja koncepcji Urban Lab w Rzeszowie”.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020.

Opracowany na potrzeby hackatonu dla edukacji miejskiej "EDU HACK" 2021.