BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 8
BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 8

Branżowa 1st

sekretariat@zssam.resman.pl
https://samochodowka.rzeszow.pl
ul. Warszawska 26a
35-205 Rzeszów
177482300
Uczniowie:
33
Oddziały klasowe:
12
Kierunki kształcenia
Elektromechanik pojazdów samochodowych
Kierowca mechanik
Lakiernik
Mechanik motocyklowy
Mechanik pojazdów samochodowych
UE

Działanie realizowane w ramach projektu „Adaptacja koncepcji Urban Lab w Rzeszowie”.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020.

Opracowany na potrzeby hackatonu dla edukacji miejskiej "EDU HACK" 2021.