BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 10
BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 10

Branżowa 1st

sekretariat@zst.resman.pl
http://www.zstrzeszow.pl/
ul. Adama Matuszczaka 7
35-084 Rzeszów
177483140
Obiekty sportowe:
2
Liczba stypendiów:
13
Kadra nauczycielska w placówce

Dyplomowani:
53
Mianowani:
2
Kontraktowi:
6
Bez tytułu:
4
Początki Zespołu Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Rzeszowie sięgają 1959r., gdy utworzono Zasadniczą Szkołę Zawodową dla Pracujących, a potem technikum mechaniczne. Przez lata ZST ugruntowało sobie silną pozycję wśród szkół średnich, rozwijając swoje zaplecze i dostosowując kierunki kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy. Wraz z nastaniem wieku XXI szkoła zmieniła profil i oprócz kultowego zawodu technika mechanika i technika elektronika, wprowadziła nauczanie w zawodach: technik informatyk, technik reklamy oraz technik programista, a także otworzyła XIV LO o nachyleniu wojskowym. ZST to szkoła, która nieustannie dąży do celu, jakim jest rozwój umiejętności i pasji młodego pokolenia. Ważnym obszarem jej działań jest współpraca z firmami i uczelniami, dla których jest partnerem rozwijającym inspirującą edukację. Szkoła skutecznie pozyskuje środki unijne, by unowocześniać bazę dydaktyczną i sportową, dzięki temu uczniowie mają dostęp do nowych technologii i mogą efektywnie rywalizować na współczesnym rynku pracy.
UE

Działanie realizowane w ramach projektu „Adaptacja koncepcji Urban Lab w Rzeszowie”.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020.

Opracowany na potrzeby hackatonu dla edukacji miejskiej "EDU HACK" 2021.