BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 4
BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 4

Branżowa 1st

sekretariat@zsel.resman.pl
http://www.elektronik.rzeszow.pl/
ul. Hetmańska 120
35-078 Rzeszów
177483040
Obiekty sportowe:
2
Liczba stypendiów:
96
Kadra nauczycielska w placówce

Dyplomowani:
83
Mianowani:
11
Kontraktowi:
5
Bez tytułu:
3
Zespół Szkół Elektronicznych jest jedną z najstarszych szkół zawodowych na Podkarpaciu o ponad 90-letniej historii. W tym czasie zmieniała się siedziba szkoły, nazwa oraz kierunki kształcenia. Obecnie kształcimy w zawodach: Technik automatyk, Technik elektronik, Technik informatyk. Są to nowoczesne i przyszłościowe zawody, wskazane w Ministerialnej prognozie zapotrzebowania na pracowników na krajowym rynku pracy. Główne atuty:  pracownie zawodowe wyposażone w nowoczesny sprzęt  najnowocześniejsza w Polsce pracownia automatyki objęta patronatem firmy BorgWarner  profesjonalne studio TV  wysoka zdawalność egzaminów maturalnych oraz egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie  sukcesy w olimpiadach i konkursach na szczeblu ogólnopolskim i międzynarodowym  tytuł „Złotej Szkoły” w rankingu Perspektyw w 2020 i 2021 roku Szkoła posiada:  pełnowymiarową halę sportową i nowe boiska sportowe  internat ze stołówką Realizujemy liczne projekty w ramach programu Erasmus+ (praktyki zagraniczne dla młodzieży) jak również projekty współfinansowane z EFS, np. „Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy” Przy szkole działa Zespół Pieśni i Tańca „Rudki”
UE

Działanie realizowane w ramach projektu „Adaptacja koncepcji Urban Lab w Rzeszowie”.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020.

Opracowany na potrzeby hackatonu dla edukacji miejskiej "EDU HACK" 2021.