II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Liceum

liceum@2lo.rz.pl
https://www.2lo.rz.pl
ul. ks. Józefa Jałowego 22
35-010 Rzeszów
177482840
Uczniowie:
1024
Oddziały klasowe:
31
Obiekty sportowe:
2
Liczba stypendiów:
164
Komputery:
194
Kadra nauczycielska w placówce

Dyplomowani:
62
Mianowani:
7
Kontraktowi:
3
Zdawalność egzaminów
Egzamin Liczba zdających Zdało / Nie zdało Zdawalność
328 328 / 0 100 %
Wyniki egzaminów
Egzamin Liczba zdających Średni procentowy wynik z egzaminu
328 74 %
315 94 %
328 82 %
UE

Działanie realizowane w ramach projektu „Adaptacja koncepcji Urban Lab w Rzeszowie”.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020.

Opracowany na potrzeby hackatonu dla edukacji miejskiej "EDU HACK" 2021.