III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Liceum

sekretariat@lo3.resman.pl
www.3lo.rzeszow.pl
ul. Fryderyka Szopena 11
35-055 Rzeszów
0177482870
Uczniowie:
1026
Oddziały klasowe:
29
Obiekty sportowe:
6
Liczba stypendiów:
22
Komputery:
262
Kadra nauczycielska w placówce

Dyplomowani:
59
Mianowani:
9
Kontraktowi:
10
Zdawalność egzaminów
Egzamin Liczba zdających Zdało / Nie zdało Zdawalność
253 251 / 2 99 %
Wyniki egzaminów
Egzamin Liczba zdających Średni procentowy wynik z egzaminu
253 62 %
253 62 %
247 75 %
UE

Działanie realizowane w ramach projektu „Adaptacja koncepcji Urban Lab w Rzeszowie”.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020.

Opracowany na potrzeby hackatonu dla edukacji miejskiej "EDU HACK" 2021.