IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Liceum

sekretariat@lo4.resman.pl
www.kopernik.rzeszow.pl
ul. Jarosława Dąbrowskiego 82
35-036 Rzeszów
177482900
Uczniowie:
1212
Oddziały klasowe:
35
Obiekty sportowe:
3
Liczba stypendiów:
188
Komputery:
224
Kadra nauczycielska w placówce

Dyplomowani:
70
Mianowani:
15
Kontraktowi:
8
Stażyści:
1
Bez tytułu:
1
Zdawalność egzaminów
Egzamin Liczba zdających Zdało / Nie zdało Zdawalność
362 361 / 1 99 %
Wyniki egzaminów
Egzamin Liczba zdających Średni procentowy wynik z egzaminu
355 88 %
361 76 %
361 65 %
UE

Działanie realizowane w ramach projektu „Adaptacja koncepcji Urban Lab w Rzeszowie”.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020.

Opracowany na potrzeby hackatonu dla edukacji miejskiej "EDU HACK" 2021.