IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI
IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI

Liceum

sekretariat@lo9.resman.pl
ul. Elizy Orzeszkowej 8a
35-006 Rzeszów
177482750
Uczniowie:
558
Oddziały klasowe:
29
Liczba stypendiów:
38
Komputery:
124
Kadra nauczycielska w placówce

Dyplomowani:
38
Mianowani:
3
Kontraktowi:
12
Stażyści:
2
Bez tytułu:
2
Zdawalność egzaminów
Egzamin Liczba zdających Zdało / Nie zdało Zdawalność
62 61 / 1 98 %
Wyniki egzaminów
Egzamin Liczba zdających Średni procentowy wynik z egzaminu
62 61 %
62 76 %
62 92 %
UE

Działanie realizowane w ramach projektu „Adaptacja koncepcji Urban Lab w Rzeszowie”.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020.

Opracowany na potrzeby hackatonu dla edukacji miejskiej "EDU HACK" 2021.