MUZYCZNE PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 14
MUZYCZNE PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 14

Przedszkole

dyrektor@pp14.resman.pl
ul. prof. Ludwika Chmaja 9a
35-021 Rzeszów
177483292
Uczniowie:
117
Oddziały klasowe:
7
Komputery:
10
Kadra nauczycielska w placówce

Dyplomowani:
7
Mianowani:
2
Kontraktowi:
3
Stażyści:
1
UE

Działanie realizowane w ramach projektu „Adaptacja koncepcji Urban Lab w Rzeszowie”.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020.

Opracowany na potrzeby hackatonu dla edukacji miejskiej "EDU HACK" 2021.